ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти юни
1860-та година.

В Цариград умира Стоянчо Пеньович.

Стоянчо Пеньович Ахтар е обвинен в антидържавна дейност.
Стоянчо Пеньович Ахтар е отведен в Цариград.

Стоянчо Пеньович Ахтар е с големи заслуги по събирането и опазването
на важни книжовни паметници и исторически ценности.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!