20-ти юни,
1840-та година.

Самюъл Морз получава патент в САЩ, за телеграфа.

Професор д-р Петър Берон патентова първият в света морзов апарат за кораби.
С дареният от Берон хонорар,
е построена мъжката гимназия в Одрин.
ИДИ и ВИЖ!

Въпреки многократните предложения да стане френски гражданин,
професорът от Сорбоната, роденият в Котел, д-р Петър Берон,
до края на живота си остава поданик на Османската империя.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!