КАЛЕНДАРЪТ

20-ти юни,
1991-ва година.

Германският парламент решава да премести столицата от Бон отново в Берлин.

КАЛЕНДАРЪТ

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!