ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти юни,
1872-ра година.

Статският съветник при руското посолство в Цариград донася в Петербург,
че гръцкият синод в Атина одобрява взетите от Цариградската патриаршия наказателни мерки
спрямо Екзарха и българските владици.

Става дума за решенията на свикан от Патриаршията голям събор на 13 май същата година в Цариград,
съгласно които Екзарха Антим се осъжда на низвержение,
Панарет Пловдивски и Иларион Ловчански-на афоресване,
А Иларион Макариополски, мече преди това низвергнат и афоресан,
се предава на вечна анатема и огнена геена!
Между Екзархия и Патриаршия зейва още по-голяма пропаст.
Патриаршията бе потакала прилагането на фермана на Султана за учредяването на Екзахията две години!
Едва през февруари 1872г. за екзарх се избира митрополит Антим Видински,
който в духа на фермана търси общение с Патриаршията.
Поради нейната неотстъпчивост, той се вижда принуден да прогласи независимостта на Българската църква,
на тържествената църковна служба в Деня на Св.св.Кирил и Методий, 11май стар стил, 23 май нов стил.

Срещу този исторически за българите акт, Патриаршията подкрепяна от Русия,
взема гореспоменатите наказателни мерки.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!