ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

19-ти юни,
1853-та година.

В Мале-Маловище се ражда Иван Брожка.

Иван Брожка от 1889г. е преподавател по латински език в историкофилологическия факултет на Софийския университет.
Иван Брожка от 11914г. до 1918г. е преподавател в юридическия факултет на Софийския университет.
Иван Брожка е автор на оригинални и преводни съчинения.
Иван Брожка е един от многото чехи, които работат за научния и културния напредък на млада България.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!