ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

19-ти юни,
1829-та година.

Руските войски завладяват Силистра.

Това е поредната война (1828 – 1829), от многото войни на Руската империя срещу Османската империя.
За завоюването на българските земи и превръщането им в Задунайска губерния.

Най-сетне 1878г.,
с решаващата помощ на опълченците и на украинците на Шипка,
Руската империя печели война срещу османската империя.
В Сан Стефано е сключено примирие между двете империи.
Българските земи са безсрочно окупирани и до Берлинският конгрес се именуват
ДУНАВСКО БАЛКАНСКА РУСКА ГУБЕРНИЯ!

Това налага Великите сили да свикат Берлинският Конгрес.
Там на 13 юли е учредена днешна България.

За жалост, за да има плацдарм към проливите, Русия разпокъсва българските земи.
С преврати и диверсии непрекъснато саботира българската държавност!

Особено драстична е намесата на 9.9.1944г.!
Променен е държавният строй!
Опустошена е „Швейцария на Балканите!“
Унищожен е елитът на българската нация!
По градове и сила, без съд и присъда,
са избити над 40 000 българи!
Някои от тях са умъртвени с азиатска жестокост!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

И днес Путин мечтае за превръщането на Черно море във вътрешно море за Русия.
Под благосклонният поглед на Борисов, българското черноморие се привръща в анклав,
с над 500 000 имота и жилища на руснаци!