ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

18-ти юни,
1923-та година.

В санаториум край Горна Баня, Софийско, умира от туберкулоза Христо Смирненски.
Христо Смирненски е роден в 1898г. в Кукуш.
В 1913г. семейство Измирлиеви се премества в София.
Една година преди смърт му излиза стихосбирката Да бъде ден.

Христо Смирненски е талантлив стихоплетец.
Но е под влияние на брат си комуниста терориста Тома Измирлиев.

Така Христо Смирненски се превръща в Бард на чевеноармейската сган!

ЧЕРВЕНИТЕ ЕСКАДРОНИ

В утрото на светла ера, с факела на нова вера,
идат бодри ескадрони с устрем горд и набег смел,
а над тях, кат хищни птици, кат настръхнали орлици,
спускат се и разпиляват гръм шрапнел подир шрапнел.

Кон изправя се, изцвили и, отронил сетни сили,
грохне мъртъв на земята някой воин поразен.
В миг уплашен спира коня, но наново той догоня
стъпките на ескадрона, в общий прилив устремен.

И развели буйни гриви, над пожънатите ниви,
като вихър отминават ескадрон след ескадрон.
Под копитата извива прах на облачета сиви
и премрежва с бронзов блясък огнения хоризонт.

Ето татък край върбите екнаха пушкала скрити
и вълни от кървав пламък срещнаха се гръд със гръд;
сви се буря безпощадна, зазвънтя стомана хладна –
кратка схватка, и наново ескадроните летят…

Ах, летете ескадрони! В устрема ви милиони
погледи са приковани със надежда и любов.
Свил десницата корава, целий свят се днес изправя
стреснат, трогнат, очарован от победния ви зов.

Нека в ужас, в изненада рухне всяка черна сграда
на световната неправда, на сподавения стон
и човекът да намери зад открехнатите двери
мъртви старите химери на бездушния закон.

Ах, летете вий сред сеч и дъжд от огнени картечи,
вий – развихрени предтечи на безоблачните дни!
С буря, мълния и грохот възвестете гордий поход
на възбунените роби, на червените вълни!

И когато сетний камък на обгърнатия в пламък
и разруха древен замък се отрони в пепелта,
вий слезнете от конете и земята целунете –
възцарете вечна обич, вечна правда над света.

И до днес училището в Банкя носи името
на поета на терористите Христо Смирненски!

Вече го няма СССР!
Но от 1917г., до днес по света и у нас,
комунистите избиват от собствените си съграждани
БЕЗ СЪД и ПРИСЪДА над 100 милиона души!!!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…