ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

18-ти юни,
1854-та година.

Георги Раковски напуска тайно Цариград.
Начело на чета от 20 избрани момци българи.
Отправят се към Стара планина.
В края на месеца, те са вече в Преславските гори.
По това време руски войски се намират под Силистра,
но когато се оттеглят, Раковски е принуден да разпусне четата си.
Търси убежище в родния си Котел.
Там престоява около четири месеца.
Там събира исторически и етнографски материали.
Там написва и първата редакция на Горски пътник.
Там написва и спомените си от затвора.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

КУРАЖ!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…