КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

17-ти юни.

Приятелю,

Да определиш целта си,
е в началото на всeки успех!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!