КАЛЕНДАРЪт

15-ти юни,
1215-та година.

В Англия е подписана Магна харта, ограничаваща правата на монарха за сметка на правата на аристокрацията и църквата.

Счита се, че с Магна харта и с Оксфордските провизии се слага началото на съвременната демокрация.

След много перипетии, на Запад днес всеки данъкоплатец има равното право да бъде избиран.
На Запад всеки данъкоплатец, независимо от обстоятелствата при които се намира,
има и равната възможност да избира, чрез възможността да гласува и по пощата.
Чрез активната регистрация, на запад няма фалшиви гласоподаватели в избирателните списъци.

В комунистическият Изток, данъкоплатец нито има равното право да бъде избиран, нито равната възможност да бъде избиран.
Кандидатите на Партията печелят 100% изборите, а вождът на Партията е некоронован самодържец.

За разлика от другите държави от бившия социалистически концлагер в Източна Европа,
днес в посткомунистическа България, кандидатите не са равнопоставени.
Абсурдно е да бъде избран независим кандидат!
Прагът на преференции за независимите кандидати е според броя на всички гласоподаватели,
а прагът на преференции за партийните кандидати е само според броя на гласувалите за съответната партия!
Кандидатите на самите партии също не са равнопоставени!
Поради „избираемите места“ и „бонусите“ за водачите на партийните листи.

Българският данъкоплатец няма равната възможност да избира, поради невъзможността да гласува и по пощата.
Поради липсата на активната регистрация у нас, фалшивите гласоподаватели в избирателните списъци са над милион.

Вече 30г., чрез „избираемите места“, кандидатите на креатурите на БКП печелят 100% изборите!
А днес комунистът Борисов е некоронован самодържец.
Дълбоко овладял държавата, въпреки „изчегъркането“ ос служебният кабинет.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!