ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

12-ти юни.

На тази дата, през 1842 година,
Георги Раковски и още шестима души са осъдени на смърт!
За участие в Браилските бунтове (1841-1843 г.).
Раковски успява да се спаси от гибелта.

Георги Сава Раковски е първият идеолог и организатор на национално -освободителното движение в България през 19 в.
И негов ръководител през първите 10 години.
„Бащата на българската революция“.
Роден е през 1821 г. в гр. Котел.
Истинско му име е Съби Стойков Попович.
Преименува се на Сава Стойков Попович, но е известен като Георги Сава Раковски.
Учил хуманитарни и природни науки, древни и модерни езици във Великата школа в Куручешме (Цариград).
Още като ученик в Цариград разбира значението на българското историческо минало за укрепване на националното съзнание.
Културно-историческите му възгледи се изявяват в неговата публицистика.
Известен журналист – списва много вестници,
най-известният от които е „Дунавски лебед“.

Раковски е организирал две легии за освобождението на Сърбия!
Привърженик е на четническата тактика за освобождението на българските земи
от администрирането им от Османската империя.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…