КАЛЕНДАРЪТ

10-ти юни,
1793-та година.

Столицата на САЩ е преместена от Филаделфия във Вашингтон.

КАЛЕНДАРЪТ

Днес САЩ е нашият могъщ приятел и закрилник!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!