ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

9-ти юни,
1923-та година.

Правителството на оранжевия комунист,
сопаджията Александър Стамболийски,
целящ да превърне България в земеделска 16-та ССР,
е свалено чрез военен преврат от родолюбиви български офицери.
При съдействието на политическата организация „Народен сговор“.
И на всички партии, с изключение на терористичната БКП,
която е комунистическия филиал на централата на тероризма Кремъл.

Един от участниците в преврата Димо Казасов,
пише в книгата си „В тъмнините на заговора“:
„Всички пътища, осветени от конституцията за борба с диктатурата и терора,
бяха запрещени.
Пред българската общественост оставаше открит само един път-
пътят на нелегалната конспирация,
чрез който единствено можеше да се събори насилническата власт“.

Премахването на оранжевия фашист,
сопаджията Александър Стамболийски,
е посрещнато с всенародна радост.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!