ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

9-ти юни,
1890-та година.

В заседание на Академическия съвет на Висшето училище
е подчертана ползата от един Общ рапорт на преподавателите,
относно нуждите на училището.
В изработения доклад се настоява най-много за увеличение на годините на следване от 3 на 4,
което се изисква преди всичко от тяхната незрялост след свършването на гимназията.
Към пожеланията за подобрение на училището „в научно и възпитателно отношение“ е и това,
да се отпуснат достатъчно средства за набавянето на основни съчинения.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!