ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

В Османската империя българите са имали местно самоуправление!

9-ти юни,
1861-ва година.

Изпратените от българските общини представители в Цариград,
представят на османското правителство / Високата порта/ своите правомощия с прошение
да бъде призната отделна независима българска църква.

Великият Везир Мехмед Кабразлъ паша, човек нервен и капризен, със симпатия към гърците,
отговаря рязко, че българите трябва да си извадят из ума идеята за независима екзархия,
и че могат да се дадат само някои права, които не уронват престижа на Цариградската патриаршия.

Българите не се отчайват, продължават борбата, която се увенчава с успех след девет години
с фермана на Султана от февруари 1870-та година.

Независимата българска екзархия е провъзгласена в легендарната Желязна църква на Босфора!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

В Османската империя българите са имали ефективно местно самоуправление!