ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

7-ми юни,
1901-ва година.

Светият синод свиква за първи път епархиални събори на свещениците.
По инициатива на митрополит Натанаил Охридски и Пловдивски

Светият синод утвърждава типовия им устав на 27 март 1903.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!