ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

6-ти юни,
1879-та година.

Прекратява излизането си в-к Остен, начело с редактор-издател Петко Славейков.
При сътрудничеството на Стефан Стамболов, който по късно става регент и министър-председател,
и на Христо Белчев, който по късно става финансов министър и е убит по погрешка, вместо Стамболов.
В-к Остен се бори за демократични институции и народовластие.

Славейков, Стамболов и Белчев продължават борбата за демократични институции и народовластие,
и за обединението на българите в Македония, Беломорска Tракия и Западните покрайнини и Добруджа
с в-к Целокупна България.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Да сте чували някога, някъде
роби да са издавали собствен вестник?

В Османската империя,
„робите“ българи са издавали собствени вестници?

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!