Освен през Първата и през втората Българска империя,
България е била на три морета до 1920г.!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

2-ри юни,
1920-та година.

Русия за пореден път забива нож в гърба на България!

1878г., със Сан Сефанския договор за примирие с Османската империя,
Русия си присвоява българските земи,
под името Руска Балканска Дунавска губерния.
Именно безсрочната окупация на българските земи, налага свикването на Берлинския конгрес.

На 1 юли стар стил/13 юли нов стил, на Берлинския конгрес е учредена България!
Но Русия, за да няма силно препятствие към Босфора,
разпокъсва българските земи!
С тайна договорка корумпира Англия, като и дава остров Кипър за сметка на присвояването на румънската Молдова.
„Компенсира“ Румъния с българската Добруджа!
Румънският сенат остро протестира отнемането на румънската Молдова,
като също изтъква, че не желае изконната българска Добруджа,
която ще бъде повод за бъдещи раздори между Румъния и България!

На 2 юни 1920 г., Под натиска на Русия,
Губернаторът на Беломорска Тракия, френският ген. Шарпи напуска областта.
Тази българска територия губи автономния си режим на „Междусъюзническа Тракия“ и е напълно анексирана от Гърция!
Български остават единствено южните склонове на Сакар планина!

Днес Кипър вече не е на Англия, но Добруджа до делтата на Дунав, не е българска!
Не са българска и „Междусъюзническа Тракия“-Беломорска и Адриатическа Тракия.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Комунистическата и руската историография упорито продължава да прикрива и изопачава
историческите факти и документи!
Но вече Чичко Гугъл всичко знае!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…