ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти май,
1857-ма година.

В предговора-позив към поемата Горски пътник,
Георги Раковски се обръща към храбрия някога български народ.
Който сега е изгубил свободата си и живее без слава!

Човечеството успява само чрез мъдрост и юначество.
И българите не бива да губят повече време,
а да подирят правата си.

Времето лети,
полза ще извлече от него само оня,
който знае с разум да живее,
да работи с „чиста любов народна“
и с „мъжка душа благородна“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…