ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

26-ти май,
1880-та година.

С княжески указ окръжията в Княжество България са разделени на околии.
Въпреки съпротивата на Русия, губерниите в България окончателно са заличени!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…