Цензурирано В БЕСЕДКАТА

„съждение, което може да е вярно, но повторено 100 пъти се превръща в очите на читателите в лъжа.“
Пълен абсурд!
Г-н Инджев, нима една ИСТИНА, повторена 100 пъти става лъжа?
Нима колкото и пъти да се повтаря,
2 670 преференции ще станат повече от 20 986 преференции?

Нима колкото и пъти да се повтаря,
ще престане да е истина, че избирателните списъци са фалшиви?
С над милион фалшиви избиратели?
Което е очевидно от разминаването в сайтовете на ЦИК и НСИ!

Нима колкото и пъти да се повтаря,
ще престане да е истина, че единствено в България от страните в ЕС,
има праг на преференциите с „избираеми“ места?

Нима колкото и пъти да се повтаря,
ще престане да е истина, че единствено в България от страните в ЕС,
не се гласува по пощата?

“ настоятелно Ви моля да не говорите от името на покойния Илия Минев.“
Пълен абсурд!
Г-н Инджев, Вие правите ли разлика,
между покойния Илия Минев и КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ?

ИСТИНА, повторена 100 пъти става лъжа?
Не беше ли обратното, г-н Инджев?

Кой сте всъщност Вие?
Иво или още сте „Ивайло“ Инджев?

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…