В САЩ!
В страната на Свободата, Демокрацията и Благоденствието!

КАЛЕНДАРЪТ

24-ти май,
1844-та година.

От Вашингтон до Балтимор е изпратено първото телеграфно съобщение.
При използване на морзовата азбука.
Със съдържание: „Какво е сътворил Бог?“.

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…