ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

23-ти май,
1907-ма година.

В царство България.
Открита е жп линията Зимница – Сливен.
Обслужвана с най-модерните си за времето, локомотиви!

След 9.9.1944г., Червеноармейската паплач и българските комунисти,
ще опустошат България-„Швейцария на Балканите“!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…