ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

22-ри май,
1938-ма година.

Отрива се извънредната сесия на народното събрание, която продължава до 22 юни.

В Тронното слово на Цар Борис III-ти Миролюбец
се преценява извършеното през изтеклите четири години, от преврата на 19 май 1934г.

Високото родолюбие и трудолюбие на народа е позволило България да процъфтява,
да се възстанови авторитетът на властта
и постепенно да се постигне вътрешно помирение и успокоение.
Да се възстанови парламентаризма и до се привлече народът в управлението.
Съгласно Търновската конституция.

Все още националсоциалистът Хитлер и социалкомунистът Сталин,
са другари и още не са се сбили помежду си!
Все още Швейцария на Балканите не е опустошена от червеноармейският башибузук.
Все още комунистите не са избили БЕЗ СЪД и ПРИСЪДА, над 40 000 българи от цвета на нацията!
Все още, при действаща Търновската конституция, не са убити регентите на малолетния престолонаследник!
Все още, при действаща Търновската конституция, не е прокудено в изгнание царското семейство!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…