ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти май,
1989-та година.

В с. Пристое, Шуменско, е проведен първият митинг
на български турци против „възродителния процес“!

В с. Жълт бряг, Сливенско,/на снимката/ е проведен първият митинг
на български турци след 10-ти ноември 1989-та година.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…