ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

18-ти май,
1876-та година.

Ботевата чета се приближава до Враца.
Стоян Заимов напразно се опитва да вдигне въстание.
Но напразно!
Врачани съвсем не са недоволни
от материалното си положение в Османската империя!

Ботевата чета всъщност се движи към своята Голгота.

След второто сражение с Башибозука,
Христо Ботев с част от другарите си спрял на югоизточния склон на връх Камарата над падината Иолковица.
Войводата Ботев се изправил за да види къде са останалите четници
и внезапно паднал, пронизан от вражески куршум.
Покрусените му сподвижници взели отличителните знаци на войводата
и покрили тялото му с клони,
за да не се гаврят османлиите с него.

Историята е запазила думите на единствения останал жив очевидец на смъртта на войводата, Никола Обретенов:
„Целунахме Ботев по челото,
което беше чисто
и в тъмно се изтеглихме,
оставяйки трупа му до самия тоя камък, където беше убит…“

Днес лобното място на войводата бележи малка скала с надпис:
„На великия Ботев. Изпълни се пророчеството твое – жив си ти!“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!