ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

18-ти май,
1874-та година.

Във вестник „независимост“
Христо Ботев прави равносметка
на изминалите години от излизането на Рибния буквар
на българина Петър Берон. Поданик на Султана, но професор от Сорбоната.
Ботев установява, че през тия петдесет години и направено твърде много,
че те са принесли изобилни плодове,
и че тяхното влияние се чувства на всяка една крачка.
Най внушителни са успехите в областта на образованието.
С оглед на бъдещето, Ботев застъпва възгледа,
че ни една теория не бива да се усвоява безусловно,
и че ни един принцип не трябва да се приема, като чисто злато.
Това най-добре се постига, чрез политическа свобода на народа.
Защото
„който е вързан материално , той не може да се развива и нравствено“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Имаха ли политическа свобода българите в социалистическият концлагер НРБ?

Вързани ли бяха българите материално?
В селата, закрепостени в ТКЗС-та!
В градовете, закрепостени във фабрики и канцеларии!
Развити ли бяха нравствено българите? Живеещи в постоянен страх от всичко и от всички?
Дори комунистите, да не ги изключат от Партията, със всичките последствия от това!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!