КАЛЕНДАРЪТ

17-ти май,
1930-та година.

Френският министър на външните работи Аристид Бриан се обръща с призив
за създаване на Европейски федерален съюз.
Глас в пустиня!
Скоро след това, националсоциалиста Хитлер и социалкомуниста Сталин ще опустошат Европа.
Скоро след това Сталин ще окупира източна Европа и ще я превърне в социалистически концлагер,
до падането на Берлинската стена през 1989г.

Единствена от бившите социалистически страни,
България и днес продължава да е псевдодемократична!
С фалшиви избори!
С противоконституционни „избираеми места“!
Без възможност за гласуване по пощата!
С фалшиви избирателни списъци!
С над милион фалшиви мъртви души във фалшивите избирателни списъци!

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…
КУРАЖ!