16-ти май,
2020-та година.

КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ

Приятелю,
Без да омаловажаваш храбростта, с която умират хората,
не омаловажавай смелостта с която живеят!
На нея се крепи човешкият морал.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…

КУРАЖ!