Всички Богове на всички религии
заповядват:
НЕ ЛЪЖИ!
НЕ КРАДИ!
НЕ УБИВАЙ!
Без тези забрани,
не е възможно нормалното съществуване на нито една общност!
Защото:“Каквото повикало, такова се обадило“

Бандитските богове на комунистите
заповядват:
ЛЪЖИ!
КРАДИ!
УБИВАЙ!

Бандитските комунистически богове Маркс и Енгелс
излъгаха, че лоялното предприемачество и свободният пазар
на труда са експлоатация!

Бандитският бог Ленин излъга,
че превратът е революция,
че национализацията не е кражба,
че колективизацията не е заробване,
че кървавият терор върху народа е установяване на народната власт!

Бандитският кумир Сталин излъга,
че окупацията е освобождение,
и че най-важното при избори е „кой брои“!

Такава беше и бандитската религия на комуниста Борисов!
Видно от патологичните му лъжи,
от пачките в нощното му шкафче
и от „мъртвите души“ и „коригираните“ протоколи при изборите!

Ето на тези лъжи се крепи
мафиотската комунистическа държава!

Сицилианската мафия е извън закона!
Мафиотската комунистическа държава е законът!

Изповядващите Бандитска комунистическа религия,
са раков тумор във всяко общество!