ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

15-ти май,
1867-ма година.

Четата на Филип Тотю преминава в България през река Дунав край Свищов.
След разбиването ѝ при Върбовка, под прикритието на нощта и с помощта на българи от околните селища
(между които и даскал Бачо Киро)
оцелелите четници стигат заедно с Филип Тотю връх Юмрукчал в Стара планина.
Присъединяват се към четата на Панайот Хитов със знаменосец Васил Левски .
Двете чети се оттеглят в Сърбия.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…