Борисов успокоява
бунтуващите се работници в ОЦЗ – Кърджали:

„Аз съм прост и вие сте прости.
Ще се разберем“.