ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

5-ти май,
1925-та година.

Със закон в Царство България са създадени първите държавни трудови борси и са предвидени временни компенсации при безработица.

През 1928 г. е приет Закон за насърчаване на местната индустрия,
който предвижда безмитен внос на непроизвеждани в България машини и съоръжения,
безплатно отпускане на държавни и общински земи за строеж на фабрики,
намаление с 25 до 30% от тарифите на БДЖ,
освобождаване от някои данъци и такси и др.

До 1929 г. (от 1923) индустриалното производство в България се увеличава с 88% ,
или средногодишен ръст от 11%.

Царство България е „Швейцария на Балканите“!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…