Българите в османската империя не са били роби! Българите са плащали данъци!

Чрез читалища и еснафски сдружения, българите в Османската империя са имали право
на културна и стопанска инициатива!
Но българите са нямали църковна независимост!

Българите са били под шапката на гръцката патриаршия!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

4-ти май,
1861-ва година.

Цариградските българи подават по едно прошение.
До всички посолства в Османската столица!

С молба да съдействат пред високата порта.
Да се отдели Българската православна църква,
от Цариградската гръцка патриаршия!

Повече от една година е отминало откак Иларион Макариополски,
на Великденската служба в желязната църква „Свети Стефан“,
демонстративно не споменава името на гръцкия патриарх,
а вместо това:
„Всякое епископство православих“
Сиреч държи се, като представител на независима църква.

Но интригите на руския цар-българомразеца
и дипломатът му в Цариград граф Игнатиев,
повече от година възпрепятстват отделянето на Българската православна църква,
от Цариградската гръцка патриаршия!

„И ще познаете истината,
и истината ще ви направи свободни.”
(Иоан 8:32).

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…