КАЛЕНДАРЪТ

4-ти май,
1994-а година.

Европейският парламент одобрява предложението
за приемане в Европейския съюз на
Австрия, Финландия, Норвегия и Швеция.

КАЛЕНДАРЪТ

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…