КАЛЕНДАРЪТ

3-ти май,
1802-ра година.

Вашингтон е обявен за град.

КАЛЕНДАРЪТ

Днес Вашингтон е столица на великите САЩ.

Днес великите САЩ са локомотивът на съвременната цивилизация и икономика!

Днес великите демократични САЩ са с БВП,
над 19 пъти по-голям от БВП на тоталитарна Русия!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…