ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

30-ти април,
1937-ма година.

След тригодишно съществуване.
Спира да излиза списание Нива.
Седмичник за литература, стопанство и обществен живот.
С главен редактор Сава Чукалов.

Списание Нива е близко до БЗНС на чело с Димитър Гичев и Вергил Димов.

Ето извадка от програмната му статия:
„Нива ще служи на народа според силите и способностите си.
Тя ще зове също така към опомняне онази наша интелигенция,
която е скъсала връзката си с бита и душата на народа
и се лута в безпътицата на на нашият обществен живот.
Тя ще бъде против рабското прекланяне глави
пред шумно развети чужди знамена.
Вчера Ленин, днес Мусолини, утре Хитлер-все модни и хубави знамена,
но това са миражи на нерадостната българска действителност…“

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Колко съвременно звучи!

„интелигенция,
която е скъсала връзката си с бита и душата на народа
и се лута в безпътицата на на нашият обществен живот.“

Българската „интелигенция“ не забелязва,
че единствено от държавите в ЕС,
в България изборите са недемократични
в нарушение на чл.6 от Конституцията на РБ!

След много приказки и празни обещания
за нов демократичен изборен закон,
депутатите отново оставиха България
единствената държава в ЕС,
в която не може да се гласува по пощата!
Аферим, Слави!
Машаллах!

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…