ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

23-ти април,
1856-та година.

По инициатива на Кръстьо Пишурка в Лом е създадено българско читалище.

НЧ „Постоянство“.
Счита се, че това е един от най-старите ни културни центрове в страната.
Заедно с духовните средища в Шумен и Свищов,
НЧ „Постоянство“ поставя началото на читалищното дело,
в българските земи на Османската империя.

Българският миллет, се е ползвал с общностна автономия.
Българският миллет е имал право да отварят собствени училища,читалища,
религиозни учреждения!

И съдилища!!! Според обичайното им право!

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

Първи български читалища в Османската империя са:

“Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856″, гр. Свищов,

“Добри Войников-1856”, гр. Шумен и

“Постоянство-1856”, гр. Лом

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…