ВСЕЧОВЕШКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти април,
1940-та година.

Отново не в социалистическият концлагер СССР.

Отново в САЩ.
Отново в страната на свободата и неограничените възможности.

1940 г. – В САЩ е демонстриран първият електронен микроскоп.

КАЛЕНДАР на ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…