ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти април,
1846-та година.

В Лайпциг , под редакцията на Иван Богоров,
започва да излиза първият всебългарски вестник „Български орел“.
Излизат всичко три броя.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…