ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

20-ти април
1935-та година

В царство България.
В „Швейцария на България“.

Започва да функционира автобусният транспорт в София.

Пусната е в експлоатация първата автобусна линия в София.
По-късно са открити още шест линии с обща дължина 23 км.
Подвижния състав на този вид транспорт бил представен от 10 автобуса „Прага“.
До 1940 г. са доставени 10 броя автобуси „МАН“ и 6 броя „Мерцедес“.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…