ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

19-ти април
2007-ма година

Цар Калоян е тържествено препогребан с държавни почести.
В църквата „Свети Четиридесет мъченици“ във Велико Търново.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…