ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

19-ти април
1944-та година

В Царство България.
В „Швейцария на Балканите“.
Случайно е открита Казанлъшката гробница под могилен насип.
От войници, които копаели окоп в североизточната част на Казанлък.

Древната българска Тракийска гробница в Казанлък е част от голям некропол.
Разположена е в близост до древната столица на Одриското царство Севтополис.
Датирана е в началото на III в. пр. Хр.
От 1979 е в списъка на ЮНЕСКО на Световното културно наследство.

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…