ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

18-ти април,
1928-ма година.

След първия трус на Чирпанското земетресение от 14 април,
е регистриран нов силен трус с епицентър край Поповица.

Колята с воловите са пропадали в разцепената земя.
Разрушенията от двата труса засягат около 20% от територията на България.

Царство България „Швейцария на Балканите“,
изумява Европа и света!
С бързите си мерки за възстановяване на щетите.

А Стражица още не е възстановена, след земетресението при Тато Живков.
А Бисер още не е възстановено, след наводнението при Тато Борисов…

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…