15 април,
1948-ма година.

6-то Велико народно събрание на социалистическия концлагер България,
приема Закон за отчуждаване на едрата градска покрита недвижима собственост.
Комунистите узаконяват мародерството си!

При действаща Търновска конституция,
АБПФК на БКП убиват регентите и депортират престолонаследника.

АБПФК на БКП избиват без съд и присъда над 40 000 и заграбват имуществото им.
И до днес няма осъден нито един от АБПФК на БКП!
За беззаконието до 1947г.!
В нарушение на Търновската конституция.

България е незаконна държава, до Димитровската конституция!
Приета на 4 декември 1947 г. от 6-то велико народно събрание.

Харесвана или не, от 4 декември 1947г., до 13.07.1991г. България е законна държава!

От 13.07.1991г. и до днес, България отново е незаконна държава!

С НС от незаконни народни представители, избирани на незаконни противоконституционни избори.
С незаконни фалшиви избирателни списъци, с над милион незаконни фалшиви гласоподаватели.
От което следва, че законите на незаконните „народни“ представители са незаконни!
Както и, че изборът на Борисов за премиер и на министрите му е НЕЗАКОНЕН!
Само ненормален може да приеме за нормално и законно, че
2 670 преференции, са повече от 20 986 преференции!
Cui bono?