КАЛЕНДАР на ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

15 април,
1951-ва година.

Не в Източния социалистически концлагер!

В цивилизована Западна Европа.
В Лондон.
Провежда се първият конкурс „Мис Свят“.

Конкурса е създаден от англичанина Ерик Морли.

КАЛЕНДАР на ЦИВИЛИЗАЦИЯТА