КАЛЕНДАР

14-ти април,
1916-а година.

Това е първият ден от април, същата година.
От 24:00 ч на 31 март България, преминава от Юлианския към Григорианския календар
Вместо 1 април, настъпва 14 април.