ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

13-ти април,
1945-та година.

Министерският съвет приема наредба-закон за ТКЗС.

ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…