ВСЕБЪЛГАРСКИЯТ КАЛЕНДАР

На днешната дата 12-ти април,
но през 1909-та година.

На 69-годишна възраст почива Данаил Попов.
Най-довереният човек на Левски!

Данаил Попов е човекът, който става най-доверен другар на Левски.
Превръща се в негова дясна ръка!
В абсолютно всичките дела на Апостола!

През 1863 г., Данаил Попов се установява в Турну Мъгуреле, където се залавя с търговия и натрупа голямо състояние.
Занимава се с продажба на воденични камъни и дърводелски материали.

Данаил Попов внася от белгийския град Лиеж оръжия и боеприспаси.

Покрай печатането на вестник „Българска звезда” Данаил Попов контактува с Георги Раковски.
Данаил Попов владее немски, руски, френски и гръцки език.

1866 -1868 г. Данаил Попов е от най енергичните членове на Тайния български революционен комитет (ТБЦК),

Данаил Попов подкрепя финансово организирането и изпращането в България през 1867 г. на четите на Филип Тотю и Панайот Хитов.
През 1868 г., Данаил Попов подпомага и четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

През 1869 г. в дома му в Турну Мъгуреле Дякона, Христо Иванов – Големия, Иван Македончето и други будни българи в румънския град,
основават бунтовен комитет.
За негов председател е избран Данаил Попов.
Именно на Данаил Попов, Дякона поверява цялата си кореспонденция
с Българския революционен централен комитет (БРЦК), Русия, Румъния и Сърбия.
Данаил Попов единствен има право да чете всички получавани от и до Левски писма и да прави техни копия.

На Данаил Попов, Левски поверява изработването на проектоустава и препращането на документи на известни дейци в чужбина.

Данаил Попов създава първите псевдоними на патриотичните дейци и организира сложната схема за тайната поща
на българската национална революция.
В свое писмо до комитета в Орхание (Ботевград), датирано към края на 1872 г., Левски споменава за употребата на шифър,
наричайки го „лозинка“ или „скара“, изработен от Данаил Попов.
Домът на Данаил Попов в Турну Мъгуреле се превръща в централна „пощенска“ станция за връзка между революционната емиграция
и вътрешността на страната,
Самият Данаил Попов поема ролята на главен експедитор на тайната презгранична кореспонденция, за което свидетелства
един друг съвременник на Апостола – Кирияк Цанков.

Особено важен е безопасният канал за пътуване на кореспонденцията от Ловешкия комитет до Румъния.
Благодарение на Данаил Попов през него се пренасят много писма и оръжия.

Данаил Попов организира и безопасното преминаване през Дунава в двете посоки на дейците на БРЦК, като Ангел Кънчев и Сава Младенов.

Левски възлага на на най-верния си помощник Данаил Попов, изработката на печата на ВРО.

Покрай търговските си дела в Румъния, Данаил Попов продължава да снабдява с оръжие бъдещото въстание,
С лични средства, Данаил Попов закупува 50 револвера и 15 000 патрона, поръчани му от БРЦК – Ловеч.
От Лиеж, Белгия, с лични средства, Данаил Попов, доставя три пушки от най-усъвършенстваната система.
Две от тях, Данаил Попов подарява на Васил Левски и на Ангел Кънчев.

Залавянето и обесването на Апостола е много тежък удар за Данаил Попов.
Въпреки това, Данаил Попов продължава да помага за възстановяването на комитетската мрежа.

Разногласията в българската емиграция след гибелта на Левски,овладяна от руски шпиони,
обаче кара Данаил Попов да се отдръпне от активна дейност.

На събранията на БРЦК през 1874-1875 г. Данаил Попов настоява да се следва замисъла на Левски за въоръжено въстание.
И въпреки че в един момент се отказва от председателството на комитета в Турну Мъгуреле,
Данаил Попов продължава финансово да подпомага закупуването на оръжие.

Домът на Данаил Попов е сборен пункт на четата на Христо Ботев.
Редица писма от това време показват, че Данаил Попов взема активно участие в нейната подготовка и преминаването й на българска земя.

Верен на Левски и след смъртта му, Данаил Попов е против намесата на Русия в делата на българите.
Но поставен пред свършен факт с Руско-турската война, Данаил Попов е един от хилядите българи,
които стават информатори на руското разузнаване.
От всичките информатори, Данаил Попов е най-полезният!
Заради богатия си опит и най вече с връзките си с революционните дейци.

Разпокъсването на българските земи по настояването на Русия на Берлинския конгрес не го оставя безразличен.
Попов разпространява специално издадено възвание, озаглавено „Към австрийските народи”.
То е написано и отпечатано на български и немски език в Турну Мъгуреле на негови разноски.
В него той изразява гневния протест на българския народ срещу несправедливите решения, наложени от Русия на този форум
и отравя апел към съседните народи да помогнат за българската обединителна кауза.

След половинчатото свобождение , Данаил Попов не се завръща в България.
Остава в Румъния, където се жени за Елена Мирасчиева.
Двамата имат три дъщери.

Убеден в необходимостта от образование, Данаил Попов използва всичките си връзки познанства и личното си богатство,
за да помогне на ученолюбиви българи да се образоват в чужбина.
Данаил Попов подпомага и издаването на редица български вестници.
Данаил Попов прави щедри дарения на читалища, училища и библиотеки, като с това дава съществен принос
за формирането на българската интелигенция.

На 12 април 1909г., Данаил Попов умира в дома си, в град Турну Мъгуреле.
Най-довереният човек на Левски
Макар че остава да живее в чужбина, до последния си час Данаил Попов остава истински българин
и живее с името на родината си България в сърцето си.

Българската държава обаче почита този сърцат патриот и родолюбец Данаил Попов, чак през 2010 г.
И то подигравателно скромно.
Поставена е паметна плоча на една от къщите му в Търну Мъгуреле.

„Не съм никогаш нито помислувал,
чи като се старая за общия интерес на Отечеството си,
то трябва да искам и награди”,
Това е мотото на бурния и изпълнен с превратности живот, на най-довереният човек на Левски, Данаил Попов.

Същото е като мотото на Апостола:
„Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си“ .

Разбира се, всички тези неща са непонятни, дори са пълни глупости за премиера-милиционера-корумпиера-милиардера Борисов.
Чийто мото е:
„Куче кокъл не прескача“.

Три мандата Борисов е рекетирал Васил Божков.
За да го предпазва от проверки на Държавната комисия по хазарта.

„Таксата спокойствие“ е била сума-сумарно около 4 милиарда.
Както стана ясно от изтеклите записи от ГешеФтатурата-Прикриватурата!