Комунистът Лъжльо Борисов не посмя да хване кравата за рогата!
Да отстрани “свещения бик”-ИЗБИРАТЕЛНИЯТ КОДЕКС!
Противоконституционният вече 30г. Избирателен закон!

Стадото няма избор!
Подчинява се на гегата на овчаря…

Народът няма избор!
Подчинява се на незаконният закон!

България е единствената държава в ЕС,
в която изборите са недемократични и противоконституционни, ерго незаконни!

-Без активна регистрация и с фалшиви мъртви души във фалшивите избирателни списъци!
-Без гласуване по пощата!
-С праг на преференциите и „избираеми места“!
-С приписване гласовете на неотбелязалите преференции към водачите на листи! В нарушение на чл.6 от Конституцията на РБ!

Ето защо в България,
от 9.9.1944г. и до днес,
има гласуване,
но няма избори

Което
е ОЧЕВИДНО
от ОФИЦИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ
и
от ОБЩОИЗВЕСТНИТЕ ФАКТИ

Приведените примери са от изборите за евродепутати | 26 май 2019г.
но изводите са валидни и за парламентарните, и за местните избори.
Фалшиви са избирателните списъци и за президентските избори.

Според ОФИЦИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ на НСИ.

При последното преброяване през 2011г., българите са били 7 365 000.
На 31.12.2018г., българите са били 7 000 039.

Като се има в предвид, че само над 18-годишните имат право да гласуват,
избирателите за Евроизборите 2019г. са били 5 297 327, според НСИ.

Обаче, според Избирателният Кодекс,
избирателните списъци се изготвят от ЕСГРАОН.
Според ОФИЦИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ на ЦИК/

Европейски парламент 2019

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК в страната и в чужбина, ЦИК КОНСТАТИРА, че
в избирателните списъци са фигурирали 6 378 694 имена.

Казано накратко, ЕСГРАОН е изготвило фалшифицирани избирателни списъци,
като е добавило 1 081 367 фалшиви избиратели.

Как тези 1 081 367 фалшиви избиратели, са били използвани,
всеки от вас САМ ДА СИ НАПРАВИ предположенията.

Ще споменем само, че прагът,
дадена партия да има свой представител в Европарламента,
е бил 104 779 от всички гласували с ПОЛОЖЕН ПОДПИС в избирателните списъци.

Накратко.
ЕСГРАОН е изготвило фалшифицирани избирателни списъци,
като е добавило 1 081 367 фалшиви избиратели.

Ето защо в България,
от 9.9.1944г. и до днес,
има гласуване,
но няма избори

Което
е ОЧЕВИДНО
от ОФИЦИАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ
и
от ОБЩОИЗВЕСТНИТЕ ФАКТИ

Стадото няма избор!
Подчинява се на гегата на овчаря.

Народът няма избор!
Подчинява се на противоконституционният незаконен зако!

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

…Предай нататък…КЛУБ ИЛИЯ МИНЕВ…Предай нататък…